Ana Sayfa » »
Eyl
9
2013

Lisede Nasıl Sınıf Geçilir?

7 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ortaöğretim eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapıldı. Özellikle ders ve sınıf geçme ile ilgili büyük değişiklikler yapıldı. Birçok öğrenciyi ilgilendiren bu konu üzerine, yönetmeliği esas alarak bir değerlendirmede bulundum.

Yeni yönetmelik ile birlikte yapılan en büyük değişiklik sözlü notlarının kaldırılıp, yerine performans çalışması adı altında, öğrencinin her dersten en az bir kez yapması gereken çalışma geldi. Dolayısıyla artık öğrenciler aynı ilköğretimde olduğu gibi performans çalışmaları yaparak, başarı puanlarını artırmaya çalışacaklar. Ortalama Yükseltme Sınavları artık yapılmayacak, sadece sorumluluk sınavları yapılacak. Bir diğer husus ise artık 5'lik not sistemi denilen sistem tamamen kaldırıldı, yerine 100 üzerinden değerlendirmenin yapıldığı puan esaslı değerlendirme geldi. Yani artık bütün başarı hesaplamaları puanlar üzerinden yapılacak.

Nasıl ders ve sınıf geçileceğini anlatmadan önce, değerlendirmem içerisinde geçen bazı kavramları aşağıdaki kısımdan öğrenmeniz yararınıza olacaktır.

Performans Çalışması: Sözlü notlarının yerine getirilen bu çalışmada, öğrenciler gördükleri her dersten en az 1 performans çalışması yapacaklar. Bu çalışma ders öğretmeni tarafından verilen bir ödev, araştırma, uygulama vb. olabilir. Öğrenciler ders başarı ortalamasını artırmak için birden fazla performans çalışması da yapabilirler. Ayrıca yönetmelikte geçen "Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve “dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla” değerlendirilir" ibaresi öğretmenin kanaat kullanabileceği anlamına geldiğinden, öğrencilerin bu başarılarını artırmak için bu hususlara da dikkat etmeleri yerinde olacaktır.

Proje Hazırlama Görevi: Eskiden yıllık ödev denilen, bir ders yılında en az bir ders için öğrencinin hazırlayacağı ödevdir.

Dersin Dönem Puanı: Bir derse ait dönem puanı öğrencinin o dersten aldığı, yazılı veya uygulamalı sınav puanları, performans çalışması puanları, varsa proje hazırlama görevi puanının ortalamasıdır. Bu puan öğrencinin dönem ortalaması, yıl sonu ortalaması, dersin başarı durumunu hesaplamada kullanılır.

Ağırlıklı Dönem Puan Ortalaması: Her dersin dönem puanı, o dersin haftalık ders saati ile çarpılır (örneğin, matematik dönem puanı 70 olsun, haftalık ders saati 4 olsun. Bu durumda 70x4=280 puan elde edilir), bütün dersler için bu işlem yapılır. Çıkan sonuçlar toplanır ve haftalık toplam ders saatine bölünür (rehberlik dersi hariç). Elde edilen ortalamaya Ağırlıklı Dönem Puan Ortalaması denir ve öğrencinin takdir, teşekkür belgesi alıp/alamadığının tespitinde kullanılır.

Dersin Yıl Sonu Başarı Puanı: Bir dersin birinci dönem ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bu puan öğrencinin yıl sonu başarı puanını hesaplamada kullanılır.

Yıl Sonu Başarı Puanı: Her dersin yıl sonu başarı puanı, o dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Her ders için yapılan bu işlem sonucunda ortaya çıkan puanlar toplanır ve öğrencinin işlediği haftalık ders saati toplamına bölünür. Elde edilen ortalamaya, öğrencinin yıl sonu başarı puanı denir ve öğrencinin diploma puanının hesabında, zayıfı varsa sınıfı geçep, geçemeyeceğinin tespitinde kullanılır.

Bir Dersten Başarılı Sayılmak için

Öğrencinin ders yılı sonunda (ikinci dönem sonunda) bir dersten başarılı olabilmesi için ya her o dersten iki dönemde aldığı dönem puanının ortalaması 50 olmalı ya da birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir. Örneğin birinci dönem Matematik dersinin dönem puanı 40 olsun. Bu öğrencinin matematik dersin başarılı olabilmesi için ikinci dönem notunun en az 60 olması gerekir (40+50=100, 100/2=50 olacağından). Ancak öğrencinin birinci dönem puanı 10 olsun. Dersten başarılı olması için normalde ikinci dönem notunun 90 olması gerekirdi ancak, yönetmelikteki ikinci duruma göre, öğrenci ikinci dönem en az 70 alırsa, öğrenci o dersten başarılı olmuş olur.

Doğrudan Sınıf Geçmek için

Bütün derslerinden başarılı olmak ya da eğer zayıf dersi varsa (sayısı ne olursa olsun) yıl sonu başarı puanının en az 50 olması gerekir. Örneğin, öğrenci Türk Dili ve varsa başka baraj derslerinden başarılı olsun, ancak başka 5 dersten zayıfı bulunsun. Eğer bu öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50 ve üzerindeyse bu öğrenci doğrudan sınıfını geçer. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50 ve üzerindeyse ama Türk Dili ya da varsa diğer baraj dersleri zayıfsa, öğrenci bu derslerinden sorumlu geçer, bir sonraki yıl, Kasım ve Nisan aylarında yapılacak sorumluluk sınavlarına girip, başarılı olması gerekir.

Sorumlu Sınıf Geçmek için

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50'nin altında kalırsa, öğrenci en fazla 3 başarısız dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir. Örneğin, öğrencinin yıl sonu başarı puanı 49 olsun. Eğer bu öğrencinin en fazla 3 zayıfı varsa, öğrenci bu derslerden sorumlu olarak geçer. Bir sonraki yıl Kasıl ve Nisan aylarında yapılacak olan sorumluluk sınavlarına girip, bu derslerden başarılı olarak, sorumluluğunu kaldırması gerekir. Eğer öğrencinin yıl sonu başarı puanı 49 ise ve toplam 4 ve üzerinde zayıf dersi varsa bu öğrenci sınıfını geçemez, sınıf tekrarına kalır. Bir öğrencinin alttaki sınıflardaki sorumlu dersleriyle birlikte en fazla 6 dersen sorumlu olabilir. Daha fazla sorumlu dersi bulunan öğrenci de sınıf tekrarına kalır.

Sınıf Tekrarına Kalmak

Doğrudan ya da sorumlu olarak sınıfını geçemeyen ya da devamsızlığı yönetmelikte geçen süreleri aşan öğrenciler sınıf tekrarına kalırlar. Bir öğrenci bir kere sınıf tekrarına kalabilir. İkinci kez sınıf tekrarına kaldığında öğrencinin kaydı Açık Lise ya da Açık Meslek Lisesi'ne aktarılır.

Sınıfı Geçmek İçin Neler Yapmalısınız?

Yapılan değişikliklere bakıldığında, başlangıçta öğrencinin sınıf geçmesi zorlaşmış gibi görünse de ayrıntılara inildiğinde öğrencinin sınıf geçmesinin daha da kolaylaştırıldığı görülmektedir. Örneğin birçok zayıfı olsa da çoğu öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50'nin üzerinde olacağını düşündüğümden, öğrencilerin büyük çoğunluğu ya doğrudan ya da baraj derslerini sorumlu olarak sınıflarını geçeceklerdir. Yine de siz aşağıdaki tavsiyelerime kulak verip, başarılı bir eğitim yılı geçirmeye çalışın.

  • Her derse önem verip, düzenli bir şekilde çalışmalı, günlük tekrar yapmalı, ders sırasında ihtiyaç duyacağınız notları almalısınız.
  • Yazılı ya da uygulama sınavlarına doğru bir şekilde hazırlanmalı, ezberden kaçınarak, ders konularını öğrenmeye, anlamaya çalışmalısınız.
  • Performans çalışmaları da yazılı sınavlar kadar önemli olduğundan, size verilen çalışmaları titizlikle yapmalısınız.
  • Derse hazırlıklı gelme, derse katılma öğretmeniniz tarafından performans çalışma puanı olarak değerlendirileceğinden bu hususlara dikkat etmeniz yerinde olacaktır.
  • Bazı dersleri anlayamayabilir ya da başarılı olamayabilirsiniz. Bu durumda ilgi alanınıza giren, başarılı olduğunuz derslere daha fazla ağırlık vererek, yıl sonu başarı puanınızı artırabilir, böylece zayıf derslerinizi kurtarabilirsiniz.
  • Bir dersten birinci dönem başarısız olursanız, ümidinizi yitirmeyip, ikinci dönem puanınızı ya en az 70'e yükseltin, ya da birinci ve ikinci dönem puan ortalamanızın 50 olmasını sağlayacak şekilde ikinci dönem notunuzu yükseltin.
  • Türk Dili ve varsa diğer baraj derslerini ancak ve ancak alacağınız yüksek puanlarla geçebilirsiniz. Bu nedenle öncelikle baraj derslerinizin ne olduğunu öğreniniz ve bu dersler için ayrıca çaba gösteriniz.
  • Sorumlu olarak geçtiğiniz dersler için bir sonraki yıl Kasım ve Nisan aylarında sorumluluk sınavları yapılacak. Bu sınavlara mutlaka girip, başarılı olmalı ve sorumlu derslerinizden bir an önce kurtulmalısınız. Unutmayın ki sorumlu dersiniz bulunduğu sürece diploma alamazsınız.
  • Derslerinize mümkün olduğunca devam edip, devamsızlık yapmamaya çalışınız.
Bu yazımı beğendiyseniz, bu kategoride yer alan AdobeWordPress.com ile PhotoShop ve WordPress başlıklı adobe, adobewordpress.com ve tavsiye konularında bilgi veren bir önceki yazımı da okumanızı tavsiye ederim.

Yorumunu Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı Çık